Home Shared knowledge by ivanatanassov Интернет и правилата на продажба

Интернет и правилата на продажба

Created: 
2021-05-15
    Modified: 
Never
    Views: 
16

С развитието на интернет клиентите все повече диктуват правилата на продажба

В съвременния традиционен маркетинг е добре известна теорията на четирите P – от английски product /продукт/, price /цена/, place /място/, promotion /реклама/. Концепцията е проста, но силно действаща. За да е успешен бизнесът ви, трябва да изберете продукт,Rate this
0 votes

Due to the recent review spam we had to make the review system available only for registered users. We appologize for the inconvenience.