Home Shared knowledge by seowebdesign Мило Борисов и Телематик Интерактив България - разпределят дивидент в размер на над половината от печалбите

Мило Борисов и Телематик Интерактив България - разпределят дивидент в размер на над половината от печалбите

Created: 
2022-08-29
    Modified: 
Never
    Views: 
17

В последните няколко години България се нарежда сред най-иновативните страни в игралната индустрия. Скоростта, с която браншът се развива, е впечатляваща. Секторът става все по-прозрачен и конкурентен.

"Телематик Интерактив България" АД е първата публична компания от сектора в България. Дружеството планира на 23 юни да разпредели дивидент в размер на 10 152 014,10 лева, или 2,35 лева бруто на акция. Това е предвидено да се гласува от акционерите в дружеството по време на Общото събрание в София. Предложеният за разпределение дивидент е над 50% от печалбата на дружеството, след облагане с данъци, което значително надвишава заложения в устава на дружеството минимум от 40% от нетната печалба. Дружеството предвижда изплащането и на непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции. За една съществуваща акция ще бъдат получени две нови акции на компанията.

Други 33 хил. лева от печалбата за 2021 г. ще се отнесат към фонд „Резервен“.Rate this
0 votes

Due to the recent review spam we had to make the review system available only for registered users. We appologize for the inconvenience.