Home Shared knowledge by olivescityhotel Бизнес визити в София - България

Бизнес визити в София - България

Created: 
2015-09-29
    Modified: 
Never
    Views: 
503

Всяко посещение в страната или чужбина, свързано с изпълнение на служебни задължения може да се нарече бизнес визита или командировка. Правилното и точно планиране на всяка бизнес командировка е от изключително значение за гладкото и безпроблемно протичане на бизнес визитата. Един от най – важните компоненти на всяка бизнес командировка е хотелът.

 

В тази статия сме ви подготвили няколко факти полезни при избор на хотел в София за вашата бизнес визита.
Rate this
0 votes

Due to the recent review spam we had to make the review system available only for registered users. We appologize for the inconvenience.