В момента в баластра-та се подвизават:
  • 173 кибика
  • 1 регистриран майстор