В момента в баластра-та се подвизават:
  • 1639 кибика