В момента в баластра-та се подвизават:
  • 364 кибика
  • 1 регистриран майстор