В момента в баластра-та се подвизават:
  • 205 кибика