В момента в баластра-та се подвизават:
  • 131 кибика
  • 1 регистриран майстор